Meer informatie over het coronavirus SWKGroep

Organisaties onderdeel van SWKGroep

Wij zijn onderdeel van de SWKGroep. Leer ons beter kennen door een klik op onderstaande logo’s.

Kinderopvang BijDeHand

Kinderopvang BijDeHand is de meest bijzondere kinderopvangorganisatie in Rotterdam. Klantgerichtheid, professionaliteit en ontwikkeling door deskundigheidsbevordering staan bij BijDeHand hoog in het vaandel, waarbij het kind altijd het uitgangspunt is. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar heeft BijDeHand hele dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Ook aan de meer kwetsbare kinderen biedt BijDeHand plaats. Een veilige omgeving en respect voor het kind vormen de basis van onze opvang. Daarbinnen biedt BijDeHand ruimte aan verschillende pedagogische stromingen, zodat er altijd wel een locatie is die aansluit bij uw ideeën over opvoeding!


www.kov-bijdehand.nl

Triodus Kinderopvang

Triodus heeft al meer dan 100 jaar ervaring met kinderopvang, en is één van de grootste kinderopvangorganisaties in Den Haag. Dagelijks bieden wij dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onze gedreven medewerkers werken vanuit een unieke visie volgens onze eigen pedagogiek. Wij gaan ervan uit dat elk kind wel honderd manieren heeft om de wereld te ontdekken. Honderd manieren om te denken, te spelen, te praten en te leren. Kinderen krijgen bij ons daarom alle ruimte om zichzelf te ontplooien, ieder op zijn of haar eigen tempo. Onze visie op kinderopvang is dat die veel meer gericht moet zijn op vorming en ontwikkeling dan op uitsluitend opvang.


www.triodus.nl

IJsselkids Kinderopvang

IJsselkids Kinderopvang is de kinderopvangorganisatie in Capelle aan den IJssel, Zuidplas en de Krimpenerwaard die alle opvangsoorten aanbiedt voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar in de vorm van peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. IJsselkids stelt het kind centraal en vindt kinderparticipatie zeer belangrijk. Zij werkt in haar rol als pedagogisch deskundige op het gebied van kinderopvang sinds jaar en dag intensief samen met scholen en andere belangrijke partners. Samen met de partners wordt de verantwoordelijkheid genomen voor het ontwikkelen van een sluitend aanbod voor kinderen in Capelle aan den IJssel, Zuidplas en de Krimpenerwaard.


www.ijsselkids.nl

Kern Kinderopvang

Kern Kinderopvang biedt kinderopvang aan in verschillende wijken van Zoetermeer en in Boskoop. Met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang biedt zij voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving waar kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en interesses van het kind. Bij Kern Kinderopvang ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn eigen manier de wereld. Behalve dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen. Bij Kern Kinderopvang beleeft ieder kind een fijne dag.


www.kern-kinderopvang.nl

KOKO Kinderopvang

KOKO Kinderopvang biedt al ruim 30 jaar kinderopvang aan, van oudsher in Vleuten-De Meern, Montfoort, Linschoten en Reeuwijk. De ontwikkeling van kinderen staat bij KOKO centraal. Het gaat daarbij vooral om de manier waarop het kind zich ontwikkelt en niet om wat het moet bereiken. KOKO staat voor kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tegen een acceptabele prijs. KOKO stelt zich op als een deskundige partner die actief inspeelt op de behoeften van kinderen. KOKO hanteert het uitgangspunt dat veiligheid gewaarborgd moet zijn. KOKO onderscheidt zich door een respectvolle werkhouding, waardoor zowel ouders/verzorgers en hun kinderen, als medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen. KOKO streeft naar verbondenheid tussen ouders/verzorgers, pedagogisch medewerker en kind.


www.kokokinderopvang.nl

COKD Kinderopvang

COKD Kinderopvang is met meer dan 125 medewerkers op 10 locaties één van de grootste non-profit kinderopvangorganisaties in Dordrecht en de Hoeksche Waard. COKD biedt professionele opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en is in daarin toonaangevend in Dordrecht en de Hoeksche Waard. COKD biedt, samen met ouders en partners, een verantwoord opvoedingsmilieu waarbij het kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Het is van groot belang dat kinderen een veilige, vertrouwde, uitnodigende, zorgzame omgeving en structuur aangeboden krijgen.


www.cokd.nl

Stichting DeTafelVan

DeTafelVan levert oplossingen voor tussenschoolse opvang (TSO) op scholen. Om scholen te ondersteunen bieden wij een pakket dat bestaat uit:

  • klanten- en financiële administratie
  • coördinatie van de tussenschoolse opvang
  • werving, selectie, inzet en uitbetaling van vrijwilligers

www.stichtingdetafelvan.nl

Stichting GroeiBriljant

Stichting GroeiBriljant is er voor kinderen van twee tot dertien jaar. Wij hebben peuteropvanglocaties en buitenschoolse opvanglocaties verspreid door Rotterdam. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen uniek zijn en allemaal moeten kunnen opgroeien tot prachtige individuen. Onze organisatie biedt een veilige omgeving met zorg en respect voor ieder kind. Dat doen we door kindgerichte en professionele opvang te bieden in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers, basisscholen, buurtcentra en andere professionals in de wijk. Ieder kind is Briljant!


www.stichting-groeibriljant.nl

De Buitenwereld

De Buitenwereld biedt hoogwaardige begeleiding aan kinderen met een gemiddeld tot hoger IQ met een psychiatrische stoornis in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. De Buitenwereld is een vooruitstrevende en ondernemende zorginstelling die vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid gespecialiseerde begeleiding en (waar nodig) behandeling biedt aan haar cliënten. Samen met partners wil zij een compleet zorgaanbod bieden aan GGZ-kinderen in de regio. Samenwerking staat op de voorgrond om tot een compleet zorgaanbod te komen.


www.debuitenwereld.nl

Buurtwerk

Buurtwerk is actief in regio Zuid-Holland binnen het sociaal domein en biedt integrale dienstverlening voor volwassenenwerk, jeugd- en jongerenwerk. Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ons uitgangspunt is tweeledig; bijdragen aan het welzijn van bewoners én aan de sociale kwaliteit van buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun omgeving. We vragen naar talenten en we benutten de  mogelijkheden van bewoners, ondernemers en de omgeving.

Onze aanpak

We werken vanuit onze krachtgerichte methodiek aan het ‘Asset Based Community Development’ van Jim Diers. Met deze aanpak richt Buurtwerk zich op mogelijkheden in buurten en talenten van mensen. We bundelen de aanwezige kansen en benutten deze als antwoord op voorkomende vraagstukken. Zo dragen we bij aan de veerkrachtige buurt, waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar manier.

 


www.buurtwerk.nl

Van Brienenoordschool


www.vanbrienenoordschool.nl
×
MENU