Organisaties onderdeel van SWKGroep

Wij zijn onderdeel van de SWKGroep. Leer ons beter kennen door een klik op onderstaande logo’s.

Kinderopvang BijDeHand

Kinderopvang BijDeHand is de meest bijzondere kinderopvangorganisatie in Rotterdam. Klantgerichtheid, professionaliteit en ontwikkeling door deskundigheidsbevordering staan bij BijDeHand hoog in het vaandel, waarbij het kind altijd het uitgangspunt is. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar heeft BijDeHand hele dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvanglocaties. Ook aan de meer kwetsbare kinderen biedt BijDeHand plaats. Een veilige omgeving en respect voor het kind vormen de basis van onze opvang. Daarbinnen biedt BijDeHand ruimte aan verschillende pedagogische stromingen, zodat er altijd wel een locatie is die aansluit bij uw ideeën over opvoeding!


www.kov-bijdehand.nl

Kern Kinderopvang

Kern Kinderopvang biedt kinderopvang aan in verschillende wijken van Zoetermeer, Boskoop en Alphen aan den Rijn. Met kinderdagverblijven, speeltaalhuizen, buitenschoolse opvang en een KIDSclub biedt zij voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving waar kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en interesses van het kind. Bij Kern Kinderopvang ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn eigen manier de wereld. Behalve dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen. Bij Kern Kinderopvang beleeft ieder kind een fijne dag.


www.kern-kinderopvang.nl

Triodus Kinderopvang

Wij geven alle kinderen van 0 tot 13 jaar de kans om hun eigen talent te ontdekken en te zijn wie zij willen zijn. Het beste uit jezelf te halen – daar helpen wij onze kinderen mee. Want als je jezelf bent, dan kom je het verst in deze wereld! Als je je eigen krachten en talenten kent, weet wanneer je ze in kunt zetten én ook durft te ontdekken en experimenteren, dan sta je stevig in je schoenen voor de rest van je leven. Daarom ligt onze focus op de ontwikkeling van ieder kind.


www.triodus.nl

IJsselkids Kinderopvang

Beleven! Verwonderen! Ontdekken! De ontwikkeling van ieder kind centraal stellen. Voor de juiste stap naar de toekomst … Hier staat IJsselkids al meer dan 25 jaar voor. IJsselkids biedt een plek waar kinderen met plezier naartoe gaan. Met onze kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang bieden we voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving. Met activiteiten en speelgoed afgestemd op de leeftijd en interesses van het kind. Wij luisteren naar kinderen. Wat hebben zij nodig? En helpen hen zo te ontwikkelen en te functioneren in de wereld van de toekomst. Wij laten kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. Behalve dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen. Waardoor zij ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Bij IJsselkids ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. IJsselkids heeft locaties verspreid over alle wijken van Capelle aan den IJssel, in Zevenhuizen/Moerkapelle, Moordrecht en Haastrecht, Bergambacht en Stolwijk. En werkt sinds jaar en dag intensief samen met scholen en andere partners in deze gemeentes.


www.ijsselkids.nl

COKD Kinderopvang

Een verrijking voor uw kind!
Professionele kinderopvang met een schat aan ervaring. Al meer dan 100 jaar actief in de regio Dordrecht. Wij weten wat ouders beweegt en wat kinderen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Als partner in opvoeding staan wij naast ouders en dragen wij met zorg en plezier bij aan de groei van ieder kind. We stimuleren nieuwsgierigheid en zelfstandigheid. Met creatieve binnenactiviteiten en verrassende buitenactiviteiten kunnen kinderen bij ons helemaal kind zijn en leren ze in het samenspel met andere kinderen om open, respectvol en actief in het leven te staan. Daarom kunnen we met een gerust hart tegen ouders zeggen: bij COKD Kinderopvang is uw kind in goede handen!


www.cokd.nl

KOKO Kinderopvang

Een avontuur voor ieder kind! 

KOKO Kinderopvang is kinderopvang van deze tijd. In een natuurlijke omgeving krijgen kinderen de kans om op avontuur te gaan en spelenderwijs te leren. Buiten zijn en buitenspelen vinden we heel belangrijk. Vies worden mag. Want kinderen moeten vooral kind kunnen zijn. Met veel aandacht voor zelf ontdekken, bewegen en gezonde voeding bieden wij kinderen van 0 tot 13 jaar een goede en uitdagende plek om te leren zelfstandig en actief in het leven te staan.


www.kokokinderopvang.nl

Stichting GroeiBriljant

Stichting GroeiBriljant is er voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij hebben kinderdagverblijven, peuteropvanglocaties en buitenschoolse opvanglocaties verspreid door Rotterdam. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen uniek zijn en allemaal moeten kunnen opgroeien tot prachtige individuen. Onze organisatie biedt een veilige omgeving met zorg en respect voor ieder kind. Dat doen we door kindgerichte en professionele opvang te bieden in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers, basisscholen, buurtcentra en andere professionals in de wijk. Ieder kind is Briljant!


www.stichting-groeibriljant.nl

Stichting Peuterwerk Albrandswaard

Bij Stichting Peuter Albrandswaard (SPA) kunnen peuters zich optimaal ontwikkelen. Ze ontdekken hun mogelijkheden op een veilige manier. We helpen de peuters waar nodig, en bevorderen hun zelfstandigheid waar het kan. Voorbereiding op de basisschool, voorlezen, creativiteit en fantasie staan centraal in onze activiteiten. SPA biedt twee soorten opvang: standaardplaatsen (vanaf 2 jaar) en inkomensafhankelijke plaatsen (vanaf 2 jaar en 4 maanden). We hebben vijf locaties in de gemeente Albrandswaard. Ieder met een eigen pedagogische stroming. Zo kunnen ouders kiezen welke locatie het beste bij hun kind past.


peuterwerk-albrandswaard.nl

Stichting DeTafelVan

DeTafelVan levert oplossingen voor tussenschoolse opvang (TSO) op scholen. Om scholen te ondersteunen bieden wij een pakket dat bestaat uit:

  • klanten- en financiële administratie
  • coördinatie van de tussenschoolse opvang
  • werving, selectie, inzet en uitbetaling van vrijwilligers

www.stichtingdetafelvan.nl

De Buitenwereld

De Buitenwereld is er voor kinderen en jongeren met autisme, ADHD, trauma- of hechtingsproblematiek. En ook voor kinderen en jongeren zonder een diagnose. Wij helpen kinderen en jongeren om zich positief te ontwikkelen. Als ze stil en teruggetrokken zijn en geen aansluiting vinden bij andere kinderen. Of als ze boos en agressief zijn en hun gedrag thuis of op school tot problemen leidt.

Met ouders gaan we samen aan de slag om weer positief te kunnen opvoeden. Elk gezin is anders daarom sluiten we aan bij wat de ouders willen bereiken. En samen bedenken we hoe we hier stap voor stap en doelgericht naar toewerken.


www.debuitenwereld.nl

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH) is actief in regio Zuid-Holland binnen het Sociaal Domein. Ze biedt ondersteuning en begeleiding aan individuele jongeren en groepen jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid. Dat doet STJJMH door onderdeel uit te maken van de sociale leefomgeving van jongeren tussen de 10 en 23 jaar. De vorm van begeleiding en ondersteuning is vooral coachend en daarmee anders dan hulpverlening. Het doel is om een veranderingsproces op gang te brengen, zodat de sociaal maatschappelijke en persoonlijke positie van jongeren op korte of lange termijn verbetert. Met als uiteindelijk resultaat een stabiele, zelfstandige volwassene. Dit is niet alleen in het belang van de jongere zelf, maar ook in het belang van de samenleving.


www.stjjmh.nl

Buurtwerk

Buurtwerk is actief in regio Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in het sociale domein en biedt integrale dienstverlening voor volwassenenwerk, jeugd- en jongerenwerk. Buurtwerk staat voor een wijk- en buurtgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ons uitgangspunt is tweeledig; bijdragen aan het welzijn van bewoners én aan de sociale kwaliteit van buurten. Waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun buurt. We inspireren en bevragen mensen naar hun talenten en we benutten de aanwezige krachten van bewoners, ondernemers en de omgeving.

Onze aanpak
We werken met onze krachtgerichte methodiek, geïnspireerd door het Asset Based Community Development. Ofwel kans-gedreven en risico-gestuurd door een positieve benadering van de professional. Krachtig want we staan dichtbij de bewoner en de uitdagingen van de buurt. We leveren maatwerk door te werken vanuit de (indirecte) vraag van bewoners en buurt. We werken in het gebied en in de wijken waardoor we kansen signaleren voor buurten en bewoners, en vertalen die signalen naar concrete ondersteuning. We investeren in en benutten de aanwezige krachtbronnen van de omgeving en de bewoners.


www.buurtwerk.nl

Van Brienenoordschool

Sinds 2019 is de Van Brienenoordschool onderdeel van de SWKGroep. De Van Brienenoordschool vormt de brug naar gelukkige kinderen die hun talenten leren ontdekken en gebruiken. Vijf pijlers ondersteunen deze brug. De Van Brienenoordschool draagt zorg voor een stevig fundament, voor het kind en de mensen eromheen. Maar de ambitie gaat verder: de Van Brienenoordschool wil een breed Talentencentrum zijn, waarin het voor mensen van alle leeftijden iets betekent en waarin de Van Brienenoordschool naast goed onderwijs een sterke buurtfunctie vervult waarin iedereen terecht kan. Voor onderwijs, opvang, zorg en vrijetijdsbesteding. Dat doen we samen met de verschillende organisaties die onderdeel zijn van de SWKGroep.


www.vanbrienenoordschool.nl