Meer informatie over het coronavirus SWKGroep
14 november 2019

Week tegen Kindermishandeling: Leren van elkaar

Ongeveer 3% van alle kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de landelijke Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor hoe we de aanpak van kindermishandeling kunnen versterken. Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

30 jaar Rechten van het Kind, 30 verhalen

Middenin de Week tegen Kindermishandeling, op 20 november, is het 30 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannamen. Daarom deelt de Week tegen Kindermishandeling het komende jaar 30 persoonlijke verhalen die een verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen.

Wat doet de SWKGroep?

De SWKGroep besteedt het hele jaar aandacht aan het signaleren van kindermishandeling en het bespreken van deze signalen en vermoedens. Pedagogisch medewerkers krijgen structureel training in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij werken met zorgcoördinatoren volgens een zorgstructuur en hanteren de stappen van de meldcode bij signalen en vermoedens. Tijdens trainingen en teamvergaderingen wordt het onderwerp op locaties onder de aandacht gehouden. De verbinding met andere professionals vinden wij erg belangrijk. Het betrekken van en het samenwerken met ouders vinden wij hierin vanzelfsprekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Week tegen Kindermishandeling of bent u benieuwd naar de 30 verhalen, kijk dan op https://www.weektegenkindermishandeling.nl/. Heeft u vragen over het pedagogisch beleid en de zorgstructuur van de SWKGroep, dan kunt u terecht bij de locatiemanager.

Deel:
×
MENU