21 november 2017

Week tegen kindermishandeling 2017

In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in een onveilige gezinssituatie.  Alle kinderopvangorganisaties die onderdeel zijn van de SWKGroep hebben samen met ouders en andere professionals een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen te vergroten.

De gevolgen van kindermishandeling zijn groot

Een mishandeld kind heeft, naast al het emotionele leed, onder andere meer kans op depressie, angststoornissen, drugsgebruik en een verhoogd risico later eigen kinderen te mishandelen.

Het thema van de Week is ‘Verbind voor het kind’

De week tegen kindermishandeling vindt plaats in de week van 20 t/m 26 november. Het belangrijkste doel van deze week is bewustwording dat een goede samenwerking met elkaar kindermishandeling effectief kan aanpakken. In deze week wordt gestimuleerd krachten te bundelen. De stem van kinderen (jongeren) en ouders heeft daarin ook een belangrijke plek.

Wat te doen bij vermoeden van kindermishandeling?

Bij kindermishandeling is vaak sprake van een complex probleem. Kinderen (jongeren) en ouders kunnen (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis.

Wat doen wij?

Wij besteden het hele jaar door aandacht aan het signaleren van kindermishandeling en het bespreken van deze signalen en vermoedens. De pedagogisch medewerkers krijgen structureel training in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. We werken met een zorgstructuur en met de meldcode en deze worden tijdens de trainingen en tijdens teamvergaderingen op locaties onder de aandacht gehouden. De verbinding met ouders en andere professionals vinden wij hierin erg belangrijk.

×
MENU