Visie in de praktijk

Veerkrachtige en zelfbewuste kinderen/jongeren maken de toekomst!


Waar staan we voor

De SWKGroep biedt haar doelgroep de juiste handvatten en ervaringen die zij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en veerkrachtige mensen. De SWKGroep omvat kinderopvang, buurtwerk, zorg en onderwijs. Onze pedagogische ambitie is dat ieder bij ons opgroeit en -bloeit tot een volwassene die respect heeft voor zichzelf, de ander en de omgeving. Met vaardigheden en talenten die hij inzet bij het samen kleuren van de wereld.
Waar gaan we voor
Wij werken aan een samenleving waarin mensen op respectvolle wijze met elkaar verbonden zijn. Een samenleving met veerkrachtige en sterke persoonlijkheden die zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en kracht.

Onze visie in de praktijk

Op onze 260 kinderopvang-, buurtwerk-, zorg- en onderwijslocaties werken we, met onze pedagogische visie als basis, dagelijks aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. En ondersteunen we volwassenen waar nodig en mogelijk.

Projecten en samenwerking
Wij stimuleren de ontwikkeling van het kind en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Met als doel dat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en veerkrachtige mensen. Dit doen wij ook door kinderen en jongeren verschillende, unieke belevenissen te laten ervaren. Want kinderen leren en ontwikkelen spelenderwijs. Daarom organiseren wij bijzondere projecten en zoeken we naar samenwerking en partners die hieraan bijdragen. Vanuit onze pedagogische visie wordt verder jaarlijks de focus gelegd op een thema. In 2021 nemen wij alle kinderen van de SWKGroep mee het Jaar van de Toekomst in.

Innovatie
Nieuwe ideeën bedenken, verbinden met anderen, om het samen nog beter te doen. De SWKGroep is altijd op zoek naar innovatie. Ons doel: een maximale ontwikkeling van ieder kind.

Een eigentijds dagarrangement
op weg naar rust, regelmaat en ruimte voor kinderen

Meer rust, regelmaat en ruimte voor kinderen door een optimale dagindeling. In 2008 heeft de SWKGroep dit uitgewerkt in de visie; ‘Een eigentijds dagarrangement’. Een dagindeling waarbij het belang van het kind écht centraal staat. Een dagindeling die bijdraagt aan het welzijn van kinderen én hun ouders. De schooldag begint en eindigt eerder. De kinderen worden de hele dag begeleid door professionals die één duidelijke pedagogische lijn volgen. Met vaste vertrouwde gezichten voor het kind en minder wissels in begeleiding. Elke dag heeft een gelijke indeling, met extra tijd voor leuke, uitdagende buitenschoolse activiteiten én tijd voor bijvoorbeeld muziekles en sport.

Download hier het volledige rapport

Samenwerken?
Ziet u een samenwerkingskans? ‘Verbinden’ is een van onze kernwaarden. En dat doen we graag. Samen met u?
Neem dan contact op met:

Manja Hopmans
manager Projecten en Innovatie SWKGroep
010 286 27 77