Verbinding


Binnen de SWKGroep bundelen we kennis, ervaring en netwerken. Zo bereiken we het meest voor kinderen, hun ouders, bewoners in de wijk en uiteindelijk voor onze samenleving. Daarbij kijken we over branchegrenzen heen naar mogelijkheden met andere organisaties. Bijvoorbeeld op het vlak van kinderopvang en onderwijs, welzijn en zorg én cultuur en sport. Nieuwe deuren gaan open door het leggen van verbindingen. Als je ‘out of the box’ denkt, met elkaar samenwerkt en de talenten van een ander ziet en benut geeft dat mogelijkheden. Dat is onze werkwijze.

Zowel!

Waar bewoners mogelijkheden hebben en krijgen.

In Rotterdam Delfshaven is Zowel! de welzijnsorganisatie die een bijdrage levert aan het versterken van de zelfredzaamheid, sociale samenhang, talentontwikkeling en participatie in dit gebied. De wijkwerkers van Zowel! leggen verbinding tussen bestaande netwerken en initiatieven. Het gaat daarbij om verbindingen tussen mensen, de wederkerigheid en het op alle mogelijke manieren participeren. Zodat iedereen kan meekomen én iedereen ertoe doet. Alle mensen dragen immers bij aan de samenleving. Hierdoor ontstaat er naast zelfstandigheid ook samenredzaamheid in de wijk. Zowel! is een organisatie van Laurens en de SWKGroep. Samen met het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) en Buurtwerk maken zij zich sterk voor samenwerking tussen bewoners en partijen in de buurt.

Buurtwerk

Onze buurtwerkers zijn aanjagers en verbinders. Zij ondersteunen vrijwilligers en buurtinitiatieven, brengen vraag en aanbod bij elkaar en stimuleren jong en oud om talenten te ontdekken en in te zetten. Zo werken we samen met bewoners aan leefbare en sociale buurten.

Evenementen

De SWKGroep verbindt kinderopvang, sport en educatie door partnerschap tijdens (sport)evenementen zoals de Hockey World League (2013), de Hockey World Cup (2014), het WK Beachvolleybal (2015) en Olympic Experience Den Haag (2016). Wij zijn ook partner op de Negenmaandenbeurs (2015, 2016). De SWKGroep organiseert het SWKGroep Goede Doelen Golftoernooi en de Show Wat je Kan! Talentenjacht. Verbinden doen wij ook met de SWKGroepPas en tijdens jaarlijkse evenementen als NLdoet en de Week van de Opvoeding.
lees meer

Synerchon

Verbetering van kwaliteit voor kinderopvang en onderwijs

Synerchon, ontwikkeld in 2011, is een ander voorbeeld van verbinding. Binnen Synerchon worden onderwijs, hele dagopvang en buitenschoolse opvang volledig samengevoegd. Alles aangestuurd vanuit één organisatie. Hiermee kun je, met gelijkblijvende middelen, meer aanbod én kwaliteitsverbetering realiseren. Met meer variatie en faciliteiten voor het kind. Synerchon is onze visie op een optimale dagindeling voor kinderen.

×
MENU