14 juli 2017

SWKGroep en JINC bezegelen partnerschap

Stichting SWKGroep is trotse partner van JINC. Met dit partnerschap willen JINC en de SWKGroep laten zien hoe belangrijk een goede start op de arbeidsmarkt is voor ál het talent van morgen. De projecten van JINC sluiten naadloos aan op de waarden van de SWKGroep.

Stimuleren tot groei en investeren in de eigen kracht van jong en oud. JINC vindt dat ieder kind een eerlijke kans op de arbeidsmarkt verdient. Samen met bedrijven en scholen geeft JINC kinderen met een sociaaleconomische achterstand een betere toekomst.

Een eerlijke kans voor de toekomst

In Nederland leven ruim een half miljoen kinderen in sociaaleconomische achterstand. Talent hebben deze kinderen zonder uitzondering, maar voor een eerlijke kans op de arbeidsmarkt zijn ook vaardigheden en rolmodellen nodig. Jonna Wiersma, vestigingsdirecteur Rotterdam van JINC: “De projecten van JINC zijn bedoeld om kinderen kennis te laten maken met een omgeving die voor hen van huis uit niet vanzelfsprekend is. Ieder kind verdient een eerlijke kans voor de toekomst. Daarom leren wij ze wat er te koop is op de arbeidsmarkt en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Het best werkt te ervaren hoe het werkt.’’

SWKGroep & JINC

De SWKGroep draagt financieel bij om de JINC projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. De ervaring is dat de expertise van professionals jongeren inspireert. De organisaties Buurtwerk en Zowel! van de SWKGroep richten zich op de vele facetten van jongerenparticipatie en het activeren, ondersteunen en faciliteren de jongeren in Rotterdam. “Kinderen en jongeren leren door te doen. Participeren, meedenken, onderhandelen, met elkaar overleggen en meebeslissen, zijn 21st century skills die nodig zijn voor je toekomst en bijdragen aan je talentontwikkeling”, aldus Ad Doorneveld van de Raad van Bestuur. “Aspecten die de groei van ieder kind bevorderen en goed zijn voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.”

JINC

JINC vindt dat ieder kind een eerlijke kans op de arbeidsmarkt verdient. De vereniging zet zich in voor kinderen tussen de acht en zestien jaar die opgroeien in sociaaleconomische achterstand. Elk kind heeft dromen en talenten, maar als je opgroeit in een omgeving met weinig rolmodellen en veel werkloosheid, sta je er alleen voor en krijg je nauwelijks kans om deze waar te maken. JINC geeft deze kinderen een kans op een betere toekomst. Zij leren solliciteren, maken kennis met verschillende beroepen en ontdekken samen met een coach welk werk bij hun mogelijkheden en talent past. JINC wordt grotendeels gefinancierd door het bedrijfsleven. Jaarlijks bereikt JINC ruim 43.000 leerlingen van de basisschool en het vmbo in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Kennemerland, Flevoland, Den Haag, Brabant en Amersfoort.

Deel:
×
MENU