Mijn idee: Gezonder met de Stress-app

Ik ben: Josine (gedragswetenschapper bij De Buitenwereld)

Aanleiding en doelgroep
Stress lijkt bij te dragen aan het niet (blijvend) kunnen stoppen met roken. Kwetsbare gezinnen lopen meer risico op stress. Daar ondervindt het hele gezin vaak de negatieve gevolgen van. Daarbij lijkt een lage sociaaleconomische status samen te hangen met stressvolle gebeurtenissen en afwijkende reacties op stress. In dit project willen we jongeren uit kwetsbare gezinnen helpen bij het minder gaan roken. Hierbij staat stressregulatie centraal. Jongeren wordt geleerd op een gezondere manier met hun stress om te gaan. De eerste fase is gericht op preventie op school vanwege de belangrijke invloed van school op het (startende) rookgedrag van leerlingen. De tweede fase is gericht op stressregulatie.

Plan van aanpak
Door stressmeting via een wearable (digitale armband) krijg je inzicht in de momenten dat er stress ontstaat en een jongere als reactie wil roken. Een alternatieve reactie op stress kan bijvoorbeeld sporten of sociaal contact zijn. De speciaal ontworpen Stress-app is een hulpmiddel om deze alternatieve reacties te oefenen en dagelijks toe te passen. De jongere kiest hierbij een zogenoemde JIM (informele mentor). Een vertrouwde persoon uit het netwerk die gedurende het hele traject (en daarna) de jongere ondersteunt in het minder roken. Stressregulatie is het kernconcept binnen het project en ook een belangrijke factor van invloed op de gezondheid.

Doel
Het doel van het project is het verhinderen of verminderen van roken bij kwetsbare jongeren en het leren en oefenen van alternatieve reacties op stress. Het uiteindelijke doel is de gezondheid (ervaren en feitelijke gezondheid) van de jongere te verbeteren.

bdh
triodus
ijsk
kern
koko
cokd
dtv
gb
dbw
buurtwerk
×
MENU