War Child

Bijzondere samenwerking War Child en SWKGroep

Kent u het werk van War Child? Wat zij doen voor kinderen die leven in oorlogsgebieden vinden wij geweldig. Daarom gaat de SWKGroep een jaar lang samenwerken met War Child. Het doel? Het werk van War Child ondersteunen. Daarnaast ‘onze’ kinderen vanaf 8 jaar in hun ontwikkeling meegeven dat de wereld groter is dan het veilige Nederland. Ze een beeld geven bij de problemen van leeftijdsgenoten elders in de wereld. En hen bijbrengen hoe belangrijk het is om de vrede te bewaren.

4000 kinderen krijgen lidmaatschap War Child Kidsclub cadeau
19 oktober 2017 was het War Child Dag op onze locaties. 4000 kinderen van 8 jaar en ouder kregen een verrassing. Zij mogen één jaar gratis lid worden van de War Child Kidsclub. Waarbij zij alles te weten komen over kinderen in andere landen en over War Child zelf. Het lidmaatschap is een cadeau van de SWKGroep. Daarmee wordt het werk van War Child ondersteund. Naast deze bijzondere verrassing hadden de kinderen een leerzame, interactieve dag. Met een presentatie over het werk van War Child en een interactieve quiz. Later op de dag vormden de kinderen buiten een levend peace-teken. Daarmee lieten zij zien mee te leven met kinderen in oorlogsgebieden. Het hele jaar worden er speciale acties en activiteiten georganiseerd. Zo hebben onze BSO-kinderen onder andere een Skype-sessie gehad met kinderen uit Jordanië. Een bijzondere ervaring voor hen allen.

Wondere Wereld Peace Challenge
De SWKGroep helpt kinderen zich te ontwikkelen tot veerkrachtige en zelfbewuste personen. Jaarlijks bedenkt de SWKGroep een themajaar waarmee de kinderen het hele jaar aan de slag gaan. War Child en de SWKGroep hebben de handen weer ineen geslagen om het werk van War Child onder de aandacht te brengen bij kinderen, dit maal middels de Wondere Wereld Peace Challenge.

Over War Child
Wereldwijd leven momenteel zo’n 250 miljoen kinderen in conflictgebieden. Deze kinderen kampen dagelijks met de gevolgen van aanhoudend geweld. War Child zet zich in 15 landen actief in voor het welzijn van oorlogskinderen. De organisatie biedt de kinderen een combinatie van psychosociale hulp, onderwijs en bescherming. Ondanks de vaak traumatische ervaringen kijken de kinderen dankzij deze steun weer met vertrouwen naar hun toekomst.