Quiet en SWKGroep zoeken verbinding

Ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat is waar de SWKGroep zich mee bezig houdt. Wij doen dit via kinderopvang, zorg, buurtwerk en onderwijs. In Rotterdam leven veel kinderen in armoede. Armoede belemmert ontwikkeling. Daarom levert de SWKGroep een bijdrage aan Quiet Rotterdam. Dit heeft hen geholpen om uit de startblokken te komen. Zodat Quiet zich ook in Rotterdam, een belangrijk werkgebied van onze kinderopvang- en buurtwerkorganisaties, kan inzetten voor armoedeverzachting en voorkomen of doorbreken van sociaal isolement.

Quiet Rotterdam steunt gezinnen in armoede

Het gaat goed met Rotterdam. Maar niet met alle Rotterdammers. Meer dan 100.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schulden van wie bijna een derde zeer ernstig. Twee op de vijf kinderen tot achttien jaar groeit op in armoede. Getob over schulden, iedere maand niet kunnen rondkomen en de stress die dit met zich meebrengt. Het is letterlijk ziekmakend en kan leiden tot sociaal isolement, depressies en allerlei lichamelijke klachten. De mix van geldgebrek en sociale uitsluiting maakt armoede tot een sociaal maatschappelijk probleem dat aangepakt moet worden. Quiet Rotterdam brengt Rotterdammers die in armoede leven (Quiet-members) in verbinding met bedrijven en instellingen (sponsors en donateurs).
Quiet-members ontmoeten elkaar op het Quiet-platform. Via dit digitale systeem krijgen zij producten en diensten aangeboden van sponsoren die ze normaal gesproken niet kunnen betalen.

Empowerment

Mensen in armoede zijn niet zielig. Ook zij beschikken over eigenschappen en vaardigheden waarmee ze anderen kunnen helpen. Door hen de ruimte te bieden die talenten te (her)ontdekken, kan een financieel, sociaal en psychisch isolement worden voorkomen of aangepakt. Ze kunnen zich bijvoorbeeld inzetten als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen. De SWKGroep kijkt ook altijd naar de mogelijkheden en talenten die iemand bezit. Het benutten en stimuleren van iemands capaciteiten en kwaliteiten past bij onze visie. Waarin we gezamenlijk werken aan een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn.