JINC

JINC gelooft dat ieder kind talent heeft. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met sociaaleconomische achterstand. Daarom strijden zij voor een maatschappij waarin je achtergrond niet bepalend is voor je toekomst. Een Nederland waarin ieder kind evenveel kansen krijgt.

Voor een betere start op de arbeidsmarkt
Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8-16 jaar aan een betere start op de arbeidsmarkt. Het JINC-programma leert hen solliciteren, laat ze kennismaken met verschillende beroepen en helpt ze ontdekken welk werk bij hun mogelijkheden en talent past. JINC is een non-profit organisatie en wordt grotendeels gefinancierd door het bedrijfsleven.

Samenwerking JINC en SWKGroep
Veel projecten van JINC sluiten naadloos aan op de waarden van de SWKGroep. Stimuleren tot groei en investeren in de eigen kracht van jong en oud. De SWKGroep heeft jongerenparticipatie hoog in het vaandel staan. Kinderen leren door te doen. Meedenken, onderhandelen, met elkaar overleggen en meebeslissen zijn 21st century skills die nodig zijn voor je toekomst en bijdragen aan je talentontwikkeling. Aspecten die de groei van ieder kind bevorderen en goed zijn voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.

Project Baas van Morgen
Tijdens JINC ‘Baas van Morgen’ ervaren 200 kinderen hoe het is om de baas te zijn. Zij doen een waardevol contact op voor het leven en zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt. Zeven jongeren zijn één dag de Baas bij de verschillende organisaties van de SWKGroep. De directeuren van SWKGroep Kinderopvang, SWKGroep Services, Buurtwerk en onze zorgorganisatie De Buitenwereld stellen hun stoel beschikbaar voor het jonge talent. Als Baas van Morgen kijken de jongeren deze dag met een frisse blik naar de organisatie en de werkzaamheden en mogen beslissingen nemen gericht op een betere toekomst voor jong en oud.

Carrière Coach- een duwtje in de goede richting
Zelfs als je veel rolmodellen hebt in de omgeving die je stimuleren en met je meedenken, is het knap lastig om een vervolgopleiding te kiezen. Laat staan als je het met minder steun moet doen, zoals veel vmbo’ers uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. JINC helpt door hen te verbinden aan een Carrière Coach. De SWKGroep helpt door een Carrière Coach te leveren. Onze coach probeert uit te vinden waar een leerling goed in is en begeleidt bij het maken van een keus voor een vervolgopleiding. De aanpak werkt. Onderzoek wees uit dat de coaching ervoor zorgt dat de leerlingen een link leggen tussen hun eigen kwaliteiten en vervolgopleidingen. Hun zelfinzicht groeit daarmee. De overgrote meerderheid geeft aan dat ze veel aan de gesprekken hebben gehad.

Toekomstgericht trainen
Daarnaast draagt de SWKGroep bij aan de andere projecten van JINC, zoals de sollicitatietrainingen. Jongerenwerkers van Buurtwerk, onderdeel van de SWKGroep, en het management helpen jongeren om met de blik van de werkgever te kijken naar het sollicitatieproces. Zo kunnen zij helpen op inhoud van de brief en geven zij de jongeren adviezen voor een sollicitatiegesprek. Zo helpen zij elkaar op weg naar een betere toekomst.