Privacystatement

Inleiding

De SWKGroep respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de AVG draait alles om het beter beschermen van de privacy van personen. In dit privacystatement vindt u onze privacyprincipes en wat wij met uw gegevens doen, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. Wat ons betreft mag er geen onduidelijkheid over privacy bestaan.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verkopen aan derden? Dat doen wij niet. We gebruiken uw persoonsgegevens wel om u diensten te leveren waar u ons om vraagt. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
  • U te vragen wat u van onze dienstverlening vindt.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

Om de gevraagde diensten te leveren, delen we uw gegevens met SWKFacet B.V. (de serviceorganisatie van de SWKGroep). Zij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat SWKFacet B.V. adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zolang als nodig is voor de doelen waar we het in dit privacystatement over hebben en voor het naleven van wetten en regelgeving.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

U heeft zelf ook recht op inzage van uw gegevens. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van uw gegevens worden deze verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt ons altijd vragen uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te wissen. Wij wijzigen of wissen uw gegevens tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

Beschermen van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. SWKFacet is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001. Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van 3 soorten cookies:

1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van een website. Het gaat hier om loginsessies en gebruikersinstellingen. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ook verzamelen we informatie over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Daarmee kunnen we onze website verbeteren en problemen oplossen. Daarnaast kunt u dankzij deze cookies inloggen op onze website. Wij mogen functionele cookies zonder toestemming plaatsen.

2. Statistische cookies
Statistische cookies meten voor ons alle data over het gebruik van onze website. Via Google Analytics meten we onder andere het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat bezoekers op onze website verblijven en welke pagina’s bezoekers bekijken. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij statische cookies plaatsen zonder toestemming. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard.

3. Marketingcookies
Marketingcookies kijken naar het surfgedrag van onze bezoekers. Deze data wordt gepersonaliseerd opgeslagen in een database. We gebruiken deze cookies onder andere voor Facebookadvertising, Google AdWords, YouTube en Vimeo. Bij het bezoek aan onze website vragen wij u toestemming voor het plaatsen van marketingcookies. U kunt hiermee instemmen of deze weigeren. Dit heeft gedeeltelijk invloed op de werking van onze website. U kunt altijd de voorkeur voor het accepteren of weigeren van marketingcookies aanpassen.

Uw huidige cookie-instelling: Nog geen keuze gemaakt

Alleen functionele en analystische cookies worden gebruikt. Marketingcookies worden NIET gebruikt.
Uw huidige cookie-instelling: Akkoord

Functionele, analystische en marketingcookies worden gebruikt.
Uw huidige cookie-instelling: Niet akkoord

Alleen functionele en analystische worden gebruikt. Marketingcookies worden NIET gebruikt.

 

Aanmelden informatie ideeënboeken

Wilt u op de hoogte blijven van onze nieuwe ideeënboeken? Geef ons hier dan toestemming voor. U vindt de aanmeldmogelijkheid op de website. Na uw aanmelding registreren we uw naam en e-mailadres. Dit profiel bewaren we totdat u zich afmeldt voor deze nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief die u ontvangt, zit een mogelijkheid om u af te melden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over ons privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Stel uw vraag via het e-mailadres privacyteam@swkfacet.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw klacht melden via de functionaris gegevensbescherming fg@swkgroep.nl. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen met elkaar dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in het privacystatement

Dit privacystatement kan door ons worden aangepast. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, vermelden wij dit duidelijk op onze website.

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2020.