Zorg

Bijzondere zorg

Binnen de SWKGroep is De Buitenwereld er voor ouders en kinderen die bijzondere zorg nodig hebben. Als je autisme, ADHD of bijvoorbeeld een angststoornis hebt, reageer je anders op dagelijkse situaties. Daarom is er maatwerk. Dat is fijn! De Buitenwereld biedt gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis. Kleine groepen en een vaste structuur. Kinderen leren zelfredzaamheid en kunnen volop sociale vaardigheden opdoen. En als het nodig is, biedt De Buitenwereld individuele (gezins)begeleiding, begeleiding op school of begeleid logeren. De Buitenwereld is de plek waar uw kind zichzelf mag zijn. Waar het wordt begeleid door gespecialiseerde medewerkers waardoor uw kind zich veilig en geborgen voelt. Een verlengstuk van school en thuis.

‘Ik vind het leuk om autist te zijn’, beschrijft Raefon zijn eigen gevoel. Raefon is één van de kinderen die elke week De Buitenwereld bezoekt. Autisme is voor hem geen probleem maar een ‘fact of life’ en sterker nog: hij vindt het leuk. Raefon’s moeder wil het autisme van haar zoon zo positief mogelijk benaderen. Tegelijkertijd heeft ze behoefte aan zorg. ‘Raefon moet contact krijgen met de buitenwereld. En dat lukt bij De Buitenwereld’, zegt ze. ‘Dankzij begeleiding met vaste gezichten, een duidelijk plan en een doel voor mijn kind. Daar ben ik dus erg blij mee.’

 

Lichte zorgvraag

Soms speelt er bij een kind alleen een lichte zorgvraag. Deze kan gedurende het leven van een kind ontstaan, maar kan ook bij de vraag naar opvang al spelen. Dat maakt voor de kinderopvangorganisaties binnen de SWKGroep niets uit. Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren naar kinderen en sluiten aan bij wat zij nodig hebben. Daardoor kan een lichte zorgvraag vaak binnen de reguliere buitenschoolse opvang worden opgevangen. Als het nodig is brengen we, in overleg met de ouders, samen met andere zorginstanties in kaart wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

Lucas (4,5 jaar) is op de buitenschoolse opvang vaak boos. De pedagogisch medewerker van de groep heeft tijdens het gesprek met de ouders begrepen dat hij thuis ook vaak onrustig is. In overleg met de ouders komt de zorgcoördinator Lucas observeren. Zij denkt dat Lucas erg veel baat heeft bij meer structuur en stelt voor om met een dagplanning te gaan werken. Dit is een bord met plaatjes waarop in de juiste volgorde verschillende momenten zoals eten, spelen en slapen worden aangegeven. Na een paar weken is er een duidelijk verschil te merken. Lucas herkent de plaatjes en is veel minder boos.
×
MENU