Zorg

Zorg – buiten gewoon opgroeien

Binnen de SWKGroep is De Buitenwereld er voor ouders en kinderen die bijzondere zorg nodig hebben. De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zó te versterken dat een kind – ook met psychiatrische problematiek – kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Op die plekken bieden zij zorg, maar nooit meer dan echt nodig is. Omdat zij weten dat gezond opgroeien en ontwikkelen het best gaat vanuit de eigen kracht, ondersteund door vertrouwde mensen, in de eigen omgeving.
Om kinderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving te laten opgroeien, heeft niet alleen het gezin ondersteuning nodig. Scholen, kinderopvang en (sport)verenigingen hebben ook behoefte aan coaching en ondersteuning. De Buitenwereld voorziet in deze hulpvraag en speelt ook in op de behoefte van de professionals. Als ondersteuning thuis of op school onvoldoende is, kan een kind deelnemen aan de groepstraining. In een kleine groep leren de kinderen (sociaal-emotionele) vaardigheden aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkelde methodiek.

‘Ik vind het leuk om autist te zijn’, beschrijft Raefon zijn eigen gevoel. Raefon is één van de kinderen die elke week De Buitenwereld bezoekt. Autisme is voor hem geen probleem maar een ‘fact of life’ en sterker nog: hij vindt het leuk. Raefon’s moeder wil het autisme van haar zoon zo positief mogelijk benaderen. Tegelijkertijd heeft ze behoefte aan zorg. ‘Raefon moet contact krijgen met de buitenwereld. En dat lukt bij De Buitenwereld’, zegt ze. ‘Dankzij ondersteuning met vaste gezichten, een duidelijk plan en een doel voor mijn kind. Daar ben ik dus erg blij mee.’

Lichte zorgvraag

Soms speelt er bij een kind alleen een lichte zorgvraag. Deze kan gedurende het leven van een kind ontstaan, maar kan ook bij de vraag naar opvang al spelen. Dat maakt voor de kinderopvangorganisaties binnen de SWKGroep niets uit. Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren naar kinderen en sluiten aan bij wat zij nodig hebben. Daardoor kan een lichte zorgvraag vaak binnen de reguliere buitenschoolse opvang worden opgevangen. Als het nodig is, brengen we, in overleg met de ouders, samen met andere zorginstanties in kaart wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

Lucas (4,5 jaar) is op de buitenschoolse opvang vaak boos. De pedagogisch medewerker van de groep heeft tijdens het gesprek met de ouders begrepen dat hij thuis ook vaak onrustig is. In overleg met de ouders komt de zorgcoördinator Lucas observeren. Zij denkt dat Lucas erg veel baat heeft bij meer structuur en stelt voor om met een dagplanning te gaan werken. Dit is een bord met plaatjes waarop in de juiste volgorde verschillende momenten zoals eten, spelen en slapen worden aangegeven. Na een paar weken is er een duidelijk verschil te merken. Lucas herkent de plaatjes en is veel minder boos.