Meer informatie over het coronavirus

SWKGroep Services

Shared Service Center

Onze kinderopvang-, buurtwerk- en zorgorganisaties moeten zich kunnen richten op waar ze goed in zijn. Daarom werken we binnen de SWKGroep met een Shared Service Center. De ruim 150 enthousiaste, gespecialiseerde medewerkers van SWKGroep Services staan dagelijks klaar om ervoor te zorgen dat alles achter de schermen perfect geregeld is. Zij dragen bij aan gezonde bedrijfsvoering en aan de ontwikkeling van de SWKGroep-organisaties. Dit wordt bereikt door technologie te faciliteren en kennis en kunde te ontwikkelen en te mobiliseren. SWKGroep Services ontzorgt de SWKGroep-organisaties door het uit handen nemen van secundaire bedrijfsprocessen. Zo kunnen de organisaties die onderdeel zijn van de SWKGroep zich met alle aandacht focussen op hun kerntaak.

Alles achter de schermen perfect geregeld

De organisaties die onderdeel zijn van de SWKGroep kunnen vanuit ons shared service center rekenen op verschillende vormen van ondersteuning:

 • Klantcontact & Advies
 • Kwaliteit & Strategie
 • Vastgoed & Facility Management
 • Marketing & Communicatie
 • Projecten & Innovatie
 • Human Resources (HR)
 • ICT en Informatiemanagement
 • Financiën (inclusief debiteurenbeheer)
 • Algemene Zaken

Vertrouwenspersoon en personal coaching

Voor zowel bedrijven als particulieren bieden wij onze gespecialiseerde diensten aan op het gebied van personal coaching en een vertrouwenspersoon.

Personal coaching voor jou

Personal coaching voor jou

Coaching op maat nodig? Dat kan. Onze coach begeleidt jou in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt professionele begeleiding bij het behalen van de doelen die je wilt bereiken.

Kom in contact met je eigen kracht. Leer je kwaliteiten kennen en ontwikkelen. Het benutten van je talenten is goed voor je. En voor het bedrijf waar je werkt of gaat werken. Door coaching leer je belemmerende patronen te herkennen en deze om te buigen. Het coachen op kracht en motivatie creëert zelfvertrouwen en brengt het beste in je naar boven. Zo draagt coaching bij aan jouw vitaliteit.
Onze coach is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). De NOBCO biedt kwaliteitsborging voor opdrachtgevers door het aanbieden van:

 • een Ethische Gedragscode
 • een klachtenreglement
 • een coaching monitor die de effectiviteit van de coachtrajecten zichtbaar en de resultaten meetbaar maakt

Wil je meer weten?

Lees onze folder of neem vrijblijvend contact op.

“Als ik bij mijn coach vandaan kom, barst ik van de positiviteit.”
Antoine

Vertrouwenspersoon voor jou

Vertrouwenspersoon voor jou

Ervaring met ongewenst gedrag? Onze vertrouwenspersoon is er voor jou ter ondersteuning. Je kunt je verhaal kwijt en van gedachten wisselen over jouw ervaring. De vertrouwenspersoon denkt met je mee en adviseert je over mogelijke stappen die je kunt zetten. Je kijkt samen naar een strategie, die het beste bij jou en de situatie past. Onze vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie.

Wat jij als ongewenst ervaart, is heel persoonlijk. Wat voor de één ongewenst is, hoeft voor een ander niet ongewenst te zijn. Mogelijk is je collega zich niet bewust dat zijn of haar gedrag voor jou of anderen ongewenst is. Het wordt pas een probleem als je er (samen) of met je leidinggevende niet uitkomt. Dan kun je een beroep doen op onze vertrouwenspersoon.
Onze vertrouwenspersoon is gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Meer weten?

Lees deze folder. Als je behoefte hebt aan een gesprek met onze vertrouwenspersoon kun je contact opnemen met Simone Witte. Simone is bereikbaar via 06 118 832 27 of simone.witte@swkgroep.nl.

Personal coaching voor uw medewerkers

Personal coaching voor uw medewerkers

Coaching op maat nodig? Dat kan. Onze coach levert een bijdrage aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw medewerker(s). Hij/zij krijgt professionele begeleiding bij het behalen van de zelfgekozen doelen.

Coaching zet mensen in hun kracht. Kwaliteiten worden uitgelicht en men leert zijn/haar kracht kennen en ontwikkelen. Goed voor uw medewerker maar ook voor uw organisatie. Door coaching leert men belemmeringen te herkennen en deze om te buigen. Het coachen op kracht en motivatie creëert zelfvertrouwen en brengt het beste in mensen naar boven. Zo draagt coaching bij aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Onze coach is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). De NOBCO biedt kwaliteitsborging voor opdrachtgevers door het aanbieden van:

 • een Ethische Gedragscode
 • een klachtenreglement
 • een coaching monitor die de effectiviteit van de coachtrajecten zichtbaar en de resultaten meetbaar maakt

Meer weten?

Lees onze folder of neem vrijblijvend contact op.

“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de medewerker ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.”

Vertrouwenspersoon voor uw medewerkers

Vertrouwenspersoon voor uw medewerkers

Op zoek naar een vertrouwenspersoon? Onze vertrouwenspersoon staat voor u en uw medewerkers klaar. Zo biedt u uw medewerkers concreet hulp én krijgt u zelf beter zicht op eventuele problemen in uw organisatie. Ook voldoet u hiermee voor een belangrijk deel aan de wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting.

Het gaat bij meldingen soms om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en reputaties en loopbanen kunnen op het spel staan. Onze vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van deze medewerkers en ondersteunt hen bij het oplossen van hun klachten. Als het kan in de informele sfeer en waar nodig langs de formele weg.
Waar draagt een vertrouwenspersoon aan bij voor uw organisatie?

 • voldoen aan wettelijke verplichting
 • plezieriger en gezonder werkklimaat
 • verzuimpreventie
 • inzicht in managementinformatie; problematiek/trends op het gebied van ongewenste omgangsvormen en waar mogelijk advies over knelpunten in het beleid

Onze vertrouwenspersoon is gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Meer weten?

Lees deze folder of neem vrijblijvend contact op met onze vertrouwenspersoon Simone Witte via 06 118 832 27 of simone.witte@swkgroep.nl.

Wij werken met duidelijke handleidingen en procedures

SWKGroep Services werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem en is gecertificeerd conform de ISO-norm 9001:2015. Dit is een bewuste strategische keuze. Het zorgt ervoor dat de wet- en regelgeving in de bedrijfsprocessen verankerd zijn. Ook zijn wij gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001. Hierdoor is de uniformering van het beleid voor informatiebeveiliging gewaarborgd en voldoen wij aan de kwaliteitsstandaard van de vereiste informatiebeveiligingsnormen.

Deel:
×
MENU