Onderwijs            

Uniek in Nederland

In april 2019 is de eerste school onderdeel geworden van de SWKGroep. Dit maakt de SWKGroep uniek in Nederland. Kinderopvang, jeugdhulp, buurtwerk en onderwijs wordt vanuit één organisatie aangeboden. Ons doel hiermee is om de horizontale en verticale breuklijnen in de ontwikkeling van een kind te dichten. Kinderopvang, peuteropvang, onderwijs, buitenschoolse opvang, overblijf buurtwerk, gedragswetenschappers en indien nodig gespecialiseerde jeugdhulp. Aangeboden vanuit één organisatie. Met één duidelijke pedagogische visie ‘Samen de Wereld Kleuren’. Met zo min mogelijk pedagogische wisseling, dus vertrouwde gezichten voor het kind én een optimaal dagritme voor kinderen en ouders. Alles gericht op de optimale ontwikkeling van het kind en de veerkracht van het gezin. Ook als het even niet vanzelf gaat.

Ons doel: kinderen vanuit één duidelijke pedagogische visie en doorgaande leerlijn de juiste handvatten en ervaringen bieden die zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen tot zelfbewuste en veerkrachtige mensen.

We doen meer aan onderwijs

De SWKGroep Academy biedt opleiding en educatie. Met ‘werken en leren bij de SWKGroep’ verbinden wij onderwijs met kinderopvang en Buurtwerk. Een mooi voorbeeld hiervan is onze combi BOL-opleiding sociaal-cultureel werk en gespecialiseerd pedagogisch medewerker, in samenwerking met het ROC Mondriaan. De leerlingen krijgen les op onze locaties en behalen twee kwalificaties op mbo-niveau 4. Andere voorbeelden zijn de op maat gemaakte BBL-opleidingen gespecialiseerd pedagogisch medewerker in samenwerking met het Zadkine en ROC Albeda in Rotterdam. Ook verzorgen we zelf opleidingen in het kader van de professionele ontwikkeling van onze medewerkers (taaltrainingen, Tink, meldcodes, et cetera). Onze HBO coaches zorgen voor coaching en ‘onderwijs’ op de werkvloer.

Samenwerking met IKC’s

Steeds vaker hebben onze kinderopvangorganisaties een vergaande samenwerking met het onderwijs in verschillende IKC’s (Integraal Kindcentrum).