Onderwijs            

Onderwijs is per 2019 toegevoegd aan de SWKGroep naast kinderopvang, zorg en buurtwerk. Waarom? We hebben de SWKGroep Academy waarin we opleiding en educatie bieden. Met ‘werken en leren bij de SWKGroep’ verbinden wij onderwijs met kinderopvang en Buurtwerk. Een mooi voorbeeld hiervan is onze combi BOL-opleiding sociaal-cultureel werk en gespecialiseerd pedagogisch medewerker, in samenwerking met het ROC Mondriaan. De leerlingen krijgen les op onze locaties en behalen twee kwalificaties op mbo-niveau 4. Andere voorbeelden zijn de op maat gemaakte BBL-opleidingen gespecialiseerd pedagogisch medewerker in samenwerking met het Zadkine en ROC Albeda in Rotterdam. Ook verzorgen we zelf opleidingen in het kader van de professionele ontwikkeling van onze medewerkers (taaltrainingen, Tink, meldcodes, et cetera). Onze HBO coaches zorgen voor coaching en ‘onderwijs’ op de werkvloer.

Samenwerking met IKC’s

Steeds vaker hebben onze kinderopvangorganisaties een vergaande samenwerking met het onderwijs in verschillende IKC’s (Integraal Kindcentrum).

Onderwijs als divisie

Met deze toevoeging spreken we naar stakeholders en samenwerkingspartners meteen onze ambitie uit om onderwijs (als divisie) aan de SWKGroep toe te voegen. Vanuit onze gedachte ‘het kind staat centraal’ is de toevoeging van onderwijs aan de SWKGroep logisch. Het zorgt voor een goede aansluiting tussen kinder- en peuteropvang, onderwijs, vrije tijd en indien nodig zorg. Hiermee wordt een doorlopende ontwikkel- en leerlijn aangeboden die past bij de talenten van het kind. Zo ontdekken kinderen wat hun kracht is en leren zij hoe ze deze kunnen inzetten. Hiermee helpen wij hen om te kunnen functioneren in de wereld van de toekomst. Zo kleuren wij samen de wereld.

Deel:
×
MENU