Kinderopvang

Samen de Wereld Kleuren

De totale ontwikkeling van ieder kind, daar ligt onze aandacht. Alle kinderopvangorganisaties binnen de SWKGroep geven op hun eigen wijze invulling aan dezelfde visie. Vijf pedagogische uitgangspunten vormen hiervoor de basis. De kinderopvangorganisaties worden daarin ondersteund door de specialisten van ons eigen Pedagogisch Expertise Centrum. Met elkaar beleven we zoveel mogelijk leuke en uitdagende dingen. Die recht doen aan alle ontwikkelingsmogelijkheden die een kind bezit. Zo kan ieder kind op zijn eigen manier fundamentele levensvaardigheden opdoen, zoals samenwerken, elkaar helpen en verbanden leggen. Om te kunnen functioneren in de wereld van de toekomst. Samen de Wereld Kleuren staat ook voor verbinden en samenwerken. Met ouders, kinderopvang, onderwijs, zorginstellingen en andere organisaties.

Isabel (8 jaar) komt huppelend uit school. Vrolijk rent ze naar pedagogisch medewerker Saskia die al op het schoolplein staat te wachten met de bakfiets. Als alle kinderen een plekje in de bakfiets hebben gevonden fietsen ze zingend naar de BSO. De kinderen kijken Saskia vol verwachting aan als ze zegt dat ze een verrassing heeft. Aangekomen op de BSO staat er op het plein een échte fietsenmaker. ‘Cool!’ roept Isabel. Met elkaar zetten ze tijdens de techniekworkshop een fiets in elkaar.
Oma komt voorlezen. In een klein kastje naast de bank staan heel veel boeken. Prentenboeken met de mooiste plaatjes. Op de bank zit de oma van Thijs (1,5 jaar). Thijs zit op schoot en om oma heen zitten de andere kinderen van de groep. Oma leest een spannend boekje voor over een beertje dat niet kan slapen. De kinderen luisteren ademloos. ‘Nog keer?’, vraagt Thijs verwachtingsvol als het verhaaltje is afgelopen. Het is vandaag opa- en omadag op het kinderdagverblijf van Thijs.