Buurtwerk

Onze buurtwerkers zijn aanjagers en verbinders. Zij ondersteunen vrijwilligers en buurtinitiatieven, brengen vraag en aanbod bij elkaar en stimuleren jong en oud om talenten te ontdekken en in te zetten. We werken samen met bewoners aan leefbare en sociale buurten. In iedere buurt zijn bewoners met prachtige ideeën over hoe het beter kan. Buurtwerk maakt bewoners wegwijs zodat hun initiatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Zo hebben jongeren uit Rotterdam hun idee om de skatebaan veiliger en uitdagender te maken, kunnen uitvoeren. Ook zijn er actieve senioren die iets voor een ander willen betekenen. Buurtwerk verbindt hen bijvoorbeeld aan een nieuwe Rotterdammer die met de taal wil oefenen of aan een eenzame medebewoner. En iedereen wil dat het in de buurt goed opgroeien is voor kinderen en jongeren, ook als ze het thuis niet breed hebben. Buurtwerk versterkt de opvoedvaardigheden van ouders, spreekt jongeren en kinderen aan op gedrag in de buitenruimte en biedt jongeren coaching als ze vastlopen op school, thuis of in hun vrije tijd.

Wij zijn al een tijdje bezig, als moeders in de buurt, met allerlei activiteiten voor onze kinderen. Het is gewoon hartstikke fijn dat Miranda, de Buurtwerker ons hierbij op weg helpt. Wij wisten helemaal niet dat er in de wijk zoveel mogelijkheden zijn waarvan we – vaak gratis- gebruik kunnen maken. Zoals het sportveld van de korfbalvereniging. Wij mogen op het veld en daarvoor helpen wij de vereniging met hun sportdag. We willen uiteindelijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan leuke activiteiten waar ze ook nog van kunnen leren. We hebben met hulp nu zelfs een fondsaanvraag gedaan en hopen op een positieve uitslag.‘ 
– een actieve buurtmoeder