Stichting Jeugd- en Jongerenwerk

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH) is actief in regio Zuid-Holland binnen het Sociaal Domein. Ze biedt ondersteuning en begeleiding aan individuele jongeren en groepen jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid. Dat doet STJJMH door onderdeel uit te maken van de sociale leefomgeving van jongeren tussen de 10 en 23 jaar. De vorm van begeleiding en ondersteuning is vooral coachend en daarmee anders dan hulpverlening. Het doel is om een veranderingsproces op gang te brengen, zodat de sociaal maatschappelijke en persoonlijke positie van jongeren op korte of lange termijn verbetert. Met als uiteindelijk resultaat een stabiele, zelfstandige volwassene. Dit is niet alleen in het belang van de jongere zelf, maar ook in het belang van de samenleving.