Met kleine stapjes en grote voorzichtigheid uit de lockdown

8 februari was een mooie dag: de Van Brienenoordschool, en peuter- en dagopvang mochten weer open. Langzaam kruipen we uit de lockdown. Met de kleine stappen zoals we die kennen van de kinderen. Want terwijl er weer kinderstemmen op school en de peuter- en dagopvanglocaties klinken, gebeurt ook nog veel op afstand.

Kinderopvang
De kinderdagopvang (voor kinderen van 0 – 4 jaar) en peuteropvang (voor kinderen van 2,5 – 4 jaar) zijn sinds 8 februari weer open. Wel werken we met uitgebreide protocollen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De buitenschoolse opvang (BSO) blijft gesloten en biedt nog steeds alleen noodopvang. De BSO-kinderen die na school naar huis gaan krijgen leuke activiteiten aangeboden via de Flexkids Ouderapp. En iedere week gaat er een BSO-locatie live. Via Microsoft Teams geven zij de kinderen een leuke middag.

Zorg
Bij de aankondiging van de laatste lockdown was er expliciet aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren. De Buitenwereld is er voor hen. En voor alle gezinnen die ons nodig hebben. We zijn blij dat we hulp kunnen bieden via onze trainingsgroepen. Andere hulp, zoals opvoedondersteuning, bieden we waar mogelijk en gewenst online en waar nodig face-to-face.

Buurtwerk:
Wat kan er binnen de corona-richtlijnen wel? Daar kijkt Buurtwerk naar. Met jongerenwerkers de straat, een-op-een hulp voor bewoners die de onlinewereld echt niet begrijpen en dergelijke. En we benutten zelf ook steeds meer verschillende mogelijkheden van digitaal.

Onderwijs:
De Van Brienenoordschool is sinds maandag 8 februari weer open. We waren erg blij om de kinderen terug te zien. Er zijn veel voorbereidingen getroffen om kinderen en de leerkrachten een verantwoorde leer- en werkomgeving te bieden. De adviezen en regels van de officiële instanties gelden daarbij als uitgangspunt.