10 april 2018

Kwaliteitskeurmerk informatiebeveiliging behaald

De service organisatie van de SWKGroep is sinds 3 maart 2018 gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001. Dit betekent dat de serviceorganisatie van de SWKGroep voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria en een gekwalificeerd managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft.

Certificering is dé manier om zichtbaar te maken dat een organisatie intern de zaken goed op orde heeft, de klant altijd centraal staat en de organisatie voortdurend werkt aan verbetering van haar aanbod. De service organisatie van de SWKGroep was al ISO-9001 gecertificeerd.

Het ISO 27001 certificaat

De kwaliteitsstandaard NEN-ISO/IEC 27001 bevat eisen waar het managementsysteem voor informatiebeveiliging aan dient te voldoen. Hierdoor is de uniformering van het informatiebeveiligingsbeleid voor informatiebeveiliging gewaarborgd. Dit zorgt voor duidelijkheid in de relatie tussen opdrachtgever en leveranciers. Met deze kwaliteitsstandaard kan de serviceorganisatie van de SWKGroep aantonen dat zij aan de vereiste informatiebeveiligingsnormen voldoet. Bij certificering wordt ook tegen deze norm geaudit. De certificering is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

E-learning voor medewerkers

De verscherpte privacywetgeving is belangrijk voor alle medewerkers binnen de SWKGroep. Om de medewerkers nog meer bewust te maken van de gevaren van bijvoorbeeld een datalek worden zij de komende maanden online getraind door leermodules over informatieveiligheid en privacy. Zo worden zij op een interactieve manier op de hoogte gebracht van de rechten en plichten die de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met zich meebrengt.

Deel:
×
MENU