Kinderopvang, peuteropvang, scholen en buurthuizen gesloten. Alleen opvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep

De overheid heeft besloten dat scholen en kinderopvang voorlopig tot 6 april gesloten zijn om verspreiding van het coronavirus te beperken. Op verzoek van de overheid blijven onze kinderopvang- en schoollocaties wel geopend als noodopvang voor kinderen van ouders met een door de overheid benoemd vitaal beroep. Bij Buurtwerk Zoetermeer, Woerden, Aalsmeer en Rotterdam sluiten alle Buurtwerk-locaties en zijn alle activiteiten geannuleerd. In Rotterdam is een telefonisch Buurtwerkteam dat mensen uit de wijk bijstaat waar nodig. Bij De Buitenwereld wordt voor kinderen van ouders met een vitaal beroep, op verzoek, dagopvang georganiseerd. Verdere informatie vindt u hieronder en uitgebreider op de websites van alle SWKGroep-organisaties.

Alles op een rij:
Kinderopvang, zorg, buurtwerk en onderwijs

  • De kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) is alleen geopend voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. De openingstijden zijn zoals gebruikelijk. Locaties worden samengevoegd.
  • Peuteropvanglocaties in scholen (waar geen kinderopvang door een SWKGroep-organisatie wordt geboden) zijn gesloten, kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen terecht bij een van onze dagopvanglocaties.
  • Peuteropvang op overige locaties is geopend voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. De openingstijden zijn zoals gebruikelijk. Locaties worden samengevoegd.
  • Buitenschoolse opvang is alleen geopend voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. Per gemeente wordt bepaald of deze ‘noodopvang’ door de kinderopvang en/of scholen wordt geboden. Ouders worden hierover geïnformeerd. Daar waar onze kinderopvang dit regelt, bieden wij de hele dag opvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. De openingstijden zijn dan zoals tijdens vakanties.
  • Er wordt op dit moment ook 24-uurs opvang aangeboden voor medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis.
  • Onze pedagogisch medewerkers missen de kinderen enorm en ontwikkelen vele verrassende acties om met hen in contact te blijven.
  • Onze schoollocaties zijn in ieder geval gesloten tot 6 april. De school regelt opvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. Voor alle kinderen gaat het onderwijs wel gewoon door. De manier waarop het lesprogramma wordt aangeboden is anders. Ouders zijn hierover geïnformeerd.
  • De Buitenwereld: jeugdhulp bieden we in deze tijden net wat anders. De Buitenwereld heeft het beeldbellen omarmd en maakt YouTube-filmpjes om pakketten ouders te helpen. De naschoolse trainingsgroepen en schoolbegeleiding zijn tijdelijk stopgezet. Waar nodig worden kinderen nog wel op, onder of na schooltijd opgevangen. Het gaat om kinderen van 4 tot 13 jaar met ernstige gedragsproblemen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in een vitaal beroep of bij wie een onveilige thuissituatie is ontstaan.
  • Buurtwerk: Bij Buurtwerk Zoetermeer, Woerden, Aalsmeer en Rotterdam zijn alle Buurtwerk-locaties gesloten en zijn alle activiteiten geannuleerd. In Rotterdam is een belteam opgezet dat 7 dagen per week paraat staat. Voor mensen die hulp nodig hebben of hulp willen bieden. Naar 6900 75-plussers is een kaartje gestuurd. Buurtwerk helpt bij beeldbellen en het opzetten van telefooncirkels. Taal- en conversatielessen worden online voortgezet. De jongerenwerkers zijn gewoon actief op straat en ontwikkelen in recordtempo allerlei online activiteiten. Er wordt een foodtruck ingezet waar professionele koks maaltijden tegen kostprijs verstrekken bij woningcomplexen voor ouderen. Unilever levert producten voor honderden boodschappenpakketten die buurtwerk thuis aflevert bij bewoners die dit hard nodig hebben.
  • De speeltuinen (Taka-TukaLand en Pietje Bell) in Rotterdam sluiten ook de deuren. In ieder geval tot 6 april.

Wat als een kind ziekteverschijnselen heeft?
Als uw kind verkouden is (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging) of koorts (vanaf 38°C) benadrukken wij dat uw kind thuis moet blijven, ook als u in een vitaal beroep werkt.

Geen vitaal beroep, niet naar de kinderopvang of school.
Wij zijn, op last van de overheid, alleen geopend voor ouders met een vitaal beroep. Zo zorgen we er samen voor dat de samenleving blijft draaien en besmetting zoveel mogelijk wordt voorkomen.

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen grote impact hebben. Wij vragen, mede namens de overheid, uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

Meer informatie over het virus kunt u vinden op de informatiepagina van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.