Corporate Governance

Leidend in onze bedrijfsvoering, toezicht op het management en de verantwoordingsplicht naar toezichthouders en andere stakeholders zijn:

  • de Governance Code Kinderopvang (sinds 2010)
  • de Governance Code Sociaal Werk (sinds 2013)
  • de Governance Code Zorg (sinds 2013)
  • de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (sinds 2019)
  • ISO certificering 9001 en NEN-ISO/IEC 2700
  • accountantscontrole en goedkeuring op de jaarverantwoording.

De Raad van Bestuur voert op regelmatige basis overleg met de Raad van Toezicht en de Centrale Ondernemingsraad (COR) over strategische ontwikkelingen binnen en rondom de SWKGroep.

Klik hier voor onze gedragscode.